1 | 2 | 3 |


1:1 Breme Nineviji; knjiga od utvare Nauma Elkošanina.
1:2 Bog je revnitelj i Gospod je osvetnik; osvetnik je Gospod i gnevi se; Gospod se sveti protivnicima svojim, i drži gnev prema neprijateljima svojim.
1:3 Gospod je spor na gnev i velike je moći; ali nikako ne pravda krivca; put je Gospodnji u vihoru i buri, i oblaci su prah od nogu Njegovih.
1:4 Zaprećuje moru i isušuje ga, i sve reke isušuje, vene Vasan i Karmil, i cvet vasanski vene.
1:5 Gore se tresu od Njega, i humovi se rastapaju, a zemlja gori pred Njim i vasiljena i sve što živi u njoj.
1:6 Pred gnevom Njegovim ko će se održati? I ko će se opreti jarosti gneva Njegovog? Jarost se Njegova izliva kao oganj, i stene se raspadaju pred Njim.
1:7 Dobar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u Nj.
1:8 Ali će silnom poplavom učiniti kraj mestu njenom, i tama će goniti neprijatelje Njegove.
1:9 Šta smišljate Gospodu? On će učiniti kraj; neće se dva puta podignuti pogibao.
1:10 Jer kao trnje spleteni i kao od vina pijani proždreće se kao suva slama.
1:11 Iz tebe je izašao koji smišlja zlo Gospodu, savetnik nevaljao.
1:12 Ovako veli Gospod: Ako i jesu u sili i mnogo ih ima, opet će se iseći i proći. Mučio sam te, neću te više mučiti.
1:13 Nego ću sada slomiti jaram njegov s tebe, i pokidaću tvoje okove.
1:14 Ali za tebe zapovedi Gospod da se ne seje više ime tvoje; iz doma bogova tvojih istrebiću likove rezane i livene; načiniću ti od njega grob kad budeš prezren.
1:15 Eto, na gorama noge onog koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir. Praznuj, Juda, svoje praznike, ispunjaj zavete svoje, jer zlikovac neće više prolaziti po tebi; sasvim se zatro.


2:1 Izađe zatirač na te, čuvaj grad, pazi na put, utvrdi bedra, ukrepi se dobro.
2:2 Jer Gospod povrati slavu Jakovljevu kao slavu Izrailjevu, jer ih pustošnici opustošiše i loze im potrše.
2:3 Štit je junaka njegovih crven, vojnici su u skerletu; kola će mu biti kao zapaljeni lučevi na dan kad se uvrsta, i jele će se ljuljati strašno.
2:4 Kola će praskati po ulicama i udarati jedna o druga po putevima, biće kao lučevi, i trčaće kao munje.
2:5 Pominjaće junake svoje, a oni će padati idući, pohitaće k zidovima njegovim, i zaklon će biti gotov.
2:6 Vrata će se rekama otvoriti, i dvor će se razvaliti.
2:7 I koja stoji, zarobiće se i odvešće se, devojke njene pratiće je uzdišući kao golubice, bijući se u prsi.
2:8 Ninevija beše kao jezero vodeno otkako jeste; ali beže. Stanite, stanite. Ali se niko ne obzire.
2:9 Grabite srebro, grabite zlato; blagu nema kraja, mnoštvo je svakojakih dragih zaklada.
2:10 Isprazni se, i ogole, i opuste; i srce se rastopi, kolena udaraju jedna o drugo, i bol je u svim bedrima, i lica su svima pocrnela.
2:11 Gde je loža lavovima i pasište lavićima, kuda iđaše lav i lavica i lavić, i nikoga ne beše da plaši.
2:12 Lav lovljaše svojim lavićima dosta, i davljaše lavicama svojim, i punjaše pećine svoje lova i lože svoje grabeža.
2:13 Evo me na te, govori Gospod nad vojskama, i popaliću kola tvoja u dim, i mač će proždreti laviće tvoje, i istrebiću sa zemlje grabež tvoj, i neće se čuti glas poslanika tvojih.


3:1 Teško gradu krvničkom, sav je pun laži i otimanja, grabež ne izbiva iz njega.
3:2 Pucaju bičevi, i točkovi prašte, i konji topoću, i kola skaču.
3:3 Konjanici poskakuju, i mačevi se sjaju, i koplja sevaju, i mnoštvo je pobijenih i sila mrtvih telesa, nema broja mrtvacima, i pada se preko mrtvaca.
3:4 Za mnoštvo kurvarstva ljupke kurve, vešte bajačice, koja prodaje narode svojim kurvanjem i plemena vračanjem svojim.
3:5 Evo me na te, govori Gospod nad vojskama, i uzgrnuću ti skute tvoje na lice, i pokazaću narodima golotinju tvoju i carstvima sramotu tvoju.
3:6 I baciću na tebe gadove i naružiću te, i načiniću od tebe ugled.
3:7 I ko te god vidi, bežaće od tebe, i govoriće: Opuste Ninevija; ko će je žaliti? Gde ću tražiti one koji bi te tešili?
3:8 Jesi li bolja od No-Amona, koji ležaše među rekama, optočen vodom, kome prednja kula beše more i zidovi mu behu more?
3:9 Jačina mu beše huska zemlja i Misir i narodi bez broja; Futeji i Liveji behu ti pomoćnici.
3:10 I on bi preseljen, otide u ropstvo, i deca njegova biše razmrskana po uglovima svih ulica; i za glavare njegove bacaše žreb, i svi vlastelji njegovi biše okovani u puta.
3:11 I ti ćeš se opiti i krićeš se, i ti ćeš tražiti zaklon od neprijatelja.
3:12 Svi će gradovi tvoji biti kao smokve s ranim rodom; kad se tresnu, padaju u usta onome ko hoće da jede.
3:13 Eto, narod su ti žene usred tebe; neprijateljima će tvojim biti širom otvorena vrata od zemlje tvoje, oganj će proždreti prevornice tvoje.
3:14 Nahvataj sebi vode za opsadu, utvrdi ograde svoje; uđi u kao i ugazi blato, opravi peć za opeke.
3:15 Onde će te proždreti oganj, mač će te iseći, izješće te kao hrušt; neka vas je mnogo kao hrušteva, neka vas je mnogo kao skakavaca.
3:16 Imaš trgovaca više nego što je zvezda na nebu; hruštevi padoše, pa odleteše.
3:17 Glavari su tvoji kao skakavci i vojvode tvoje kao veliki skakavci, koji padaju po plotovima kad je studeno, a kad sunce grane, odleću, i mesto im se ne poznaje gde behu.
3:18 Zadremaše tvoji pastiri, care asirski, polegaše junaci tvoji, narod se tvoj rasprša po gorama, i nema nikoga da ih zbere.
3:19 Nema leka polomu tvom, ljuta je rana tvoja; ko god čuje glas o tebi, pljeskaće rukama nad tobom, jer koga nije stizala zloća tvoja jednako?